Buurtcomité Ernest Claesstraat

DOELSTELLING 17
PARTNERSCHAP OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN

In verschillende fasen hopen we samen met het stadsbestuur te komen tot een straat waar het voor iedereen veilig en plezierig wonen is. Waar er nagedacht is over mobiliteit en leefkwaliteit. Waar er plaats is voor jonge en oude(re) gezinnen. Waar zowel de auto, de voetganger als de fietser een volwaardige plaats krijgt.


Veilig en plezierig wonen in onze straat. Daar gaan we voor! - Jo Spiessens

Zoals het STOP-principe uit het Vlaamse Mobiliteitsdecreet ook aangeeft. Waar kinderen samen kunnen spelen. Verschillende fasen van het project:

  1. Voorstel herinrichting Ernest Claesstraat
  2. Feedback stadsbestuur
  3. Herwerkt voorstel in samenspraak met de buurt en het stadsbestuur
  4. Testfase(n) met proefopstellingen
  5. Overleg en bijsturing
  6. Testfase(n) met proefopstellingen
  7. Overleg
  8. Definitieve plannen
  9. Herinrichting

Voor de praktische uitwerking van de testfasen verwijzen we graag naar de leefstraten die her en der in verschillende steden opduiken. Door het inrichten van een leefstraat bieden we de buurtbewoners reeds een eerste kijk op een andere inrichting van onze straat. Niets is nog definitief en er is voldoende ruimte tot overleg mogelijk. Een leefstraat bevordert ook de onderlinge contacten en nodigt uit tot participatie.

Voor meer info, neem contact op met:
Jo Spiessens
jo.spiessens@telenet.be
www.ernestclaesstraat.be