Dienst gelijke kansen

Dienst gelijke kansen

De dienst gelijke kansen wil van Herentals een leefbare, veilige en gezonde stad maken waar het aangenaam samenleven is en iedereen de kans krijgt om actieve actor te zijn in het eigen leven, leefomgeving en beleid. Hiervoor wortelt de dienst zich zichtbaar en voelbaar in de samenleving, straten, pleinen en wijken.

Gegevens van de organisator
Gegevens van de organisator
Logo organisator
Van deze organisator
in Wereldtals
24 februari 2024
10:00
Heb je een andere moedertaal dan Nederlands en wil je graag Nederlands oefenen? Kom dan naar de praatpunten.
Gratis