Wereldtals

Van februari tot april haalt Herentals de wereld in huis. De derdewereldraad spoort verenigingen, organisaties en scholen aan om tijdens deze periode een activiteit rond het thema Noord-Zuid te organiseren. Zo kunt u, dicht bij huis, kennismaken met andere culturen, gewoonten en gebruiken. Wereldtals is de noemer waaronder al de activiteiten gebundeld zijn. De pijlers zijn respect, verbondenheid en diversiteit.

Wil je deelnemen aan de volgende editie van Wereldtals 2020? Schrijf je nu al in!

Ontdek hier nog het programma van 2018.