Wereldtals 2022

Herentals haalde van 26 februari tot 29 april 2022 de wereld in huis. De derdewereldraad spoorde verenigingen, organisaties en scholen aan om tijdens deze periode een activiteit rond het thema Noord-Zuid te organiseren. Zo kunt u, dicht bij huis, kennismaken met andere culturen, gewoonten en gebruiken. Wereldtals is de noemer waaronder al de activiteiten om de 2 jaar gebundeld worden. De pijlers zijn respect, verbondenheid en diversiteit.

We kijken samen uit naar de editie van 2024!