KWB Herentals-stad

KWB Herentals-stad

kwb Herentals-stad is een afdeling van kwb vzw met een onafhankelijk bestuur te Herentals. We bieden een kader aan leden die graag iets samen wensen te organiseren. Ons doel is vooral om zoveel mogelijk leden sociaal met elkaar in contact te brengen. Zo hebben we momenteel onder onze vleugels een volleybalclub, kookploeg(en), en een recreatieve wielertoerisme club. We organiseren ook geregeld socio-culturele activiteiten die alle leden en werkingen met elkaar verbinden. We zijn tevens sterk begaan met de geschiedenis van onze stad en al haar deelgemeenten, en posten geregeld weetjes op heemkundige facebook pagina’s. Heel wat van onze leden zijn dan ook aangesloten bij diverse heemkundige verenigingen. We ondersteunen ook de werking van onze zuster-afdeling (kwb Sportcomité) die o.m. het jaarlijkse Herentalse volleybaltornooi organiseert op diverse pleintjes in de stad, en de deelname van de stad aan het gewestelijk kwb wandelcriterium. Ook gedurende Corona-tijden zijn we actief gebleven, en hebben we o.m. gratis bubbel-wandelingen aangeboden aan de inwoners van de Stad (met dank aan de diensten van de stad voor hun logistieke steun). Sinds enkele fusies t.e.m. 2018, is onze afdeling actief in alle deelgemeentes van de Stad. Let wel: de parochie Sint-Jan-de-Doper heeft nog een bevriende afdeling die vooralsnog onafhankelijk van ons blijft.

Gegevens van de organisator
Gegevens van de organisator
Logo organisator