De Toevlucht

De Toevlucht

We werden geconfronteerd met een familie die hier beland was na het uitbreken van onlusten in hun land en geen geld, kleding of voedsel bezat. Maar het bleef niet bij één familie, het werden er steeds meer. 

De hoofden werden bij elkaar gestoken en na veel gebed werd in september 1994 vzw ‘De Toevlucht’ boven de doopvont gehouden. In deze beginperiode gebeurde alles (pakketten klaarmaken en rondbrengen naar een 25-tal families) nog thuis. We vertrokken om 19 uur en kwamen om 2 uur ’s nachts terug thuis. In elk pakket staken we traktaten die leidden tot gesprekken over Gods woord. Zo groeide het werk en na verloop van tijd was het niet langer mogelijk om alles in de woonkamer en keuken te organiseren of te stockeren. Er werd dus uitgekeken naar een andere locatie om onze activiteiten verder te zetten: de Dambruggestraat in Antwerpen. 

Vandaag bereiken we 1000 families. Dit betekent een totaal van ongeveer 4500 mensen. We begeleiden deze mensen met doorverwijzing naar de bevoegde diensten voor O.C.M.W.- steun en adminstratieve hulp. Deze families worden geholpen met voedsel, kleding, meubelen, enz. Na 25 jaar zijn we nu actief in 7 steden. Deze uitbreidingen brengen financiële en logistieke zorgen met zich mee. Uw hulp, financieel en praktisch, kan ons helpen groeien en de mensen beter van dienst te kunnen zijn.

Gegevens van de organisator
Gegevens van de organisator
Logo organisator