Broederlijk Delen

Broederlijk Delen

Onze missie
Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Want er is genoeg voor iedereen. Toch leven er mensen in armoede. Delen en herverdelen. En investeren in de eigen plannen van de armste gemeenschappen in de partnerlanden. Dat is voor ons de oplossing.

Onze visie
De ongelijkheid in de wereld neemt toe, zelfs bij economische groei. Die groei heeft haar grenzen bereikt. Broederlijk Delen kiest voor een alternatief: ‘genoeg is goed’ in plaats van ‘nooit genoeg’. Dat doen we niet alleen. We willen een brede solidariteitsbeweging zijn, zowel in Vlaanderen, Brussel als wereldwijd. Samen bouwen we aan onze droom van een wereld zonder ongelijkheid. We vertrekken daarbij vanuit een langetermijnvisie. We zijn ervan overtuigd dat dit de enige manier is om duurzame resultaten te behalen.

Gegevens van de organisator
Gegevens van de organisator
Logo organisator