Wereldtals

Wereldtals

Herentals haaalde van 24 februariĀ totĀ 26 april 2024 de wereld in huis. Herentals Mondiaal spoorde verenigingen, organisaties en scholen aan om tijdens deze periode een activiteit rond het thema Noord-Zuid te organiseren. Zo kon u, dicht bij huis, kennismaken met andere culturen, gewoonten en gebruiken. Wereldtals is de noemer waaronder al de activiteiten om de 2 jaar gebundeld worden. De pijlers zijn respect, verbondenheid en diversiteit. We kijken alvast uit naar de editie van 2026!

Zoek een evenement