Vlaamse Milieumaatschappij

Water, lucht en milieu. Dat zijn de drie domeinen waarbinnen de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) actief is. Ze werkt mee aan de realisatie van de doelstellingen van het milieubeleid en het integraal waterbeleid door het voorkomen, beperken en ongedaan maken van schadelijke effecten voor watersystemen, verontreiniging van de atmosfeer en het rapporteren over de toestand van het leefmilieu.

De VMM werkt in Herentals aan een pilootproject in de vallei van de Kleine Nete: CATCH. Dit project richt zich op de specifieke behoeften van de middelgrote steden om zich aan te passen aan klimaatverandering.

Op de foto zie je bekkencoördinator Tom Gabriëls.

Contact:
Belgiëlaan 6
2200 Herentals
014-28 66 28
www.vmm.be