Hidrodoe

Hidrodoe is een interactief doe-centrum in Herentals. Een project van watermaatschappij Pidpa.

Wij werken zowat op alle SDG’s:

 1. Geen armoede: wij zorgen voor een gunstig en goedkoop toegangstarief voor mensen die het financieel moeilijk hebben, we zijn partner van Vakantieparticipatie/Iedereen verdient Vakantie Van Toerisme Vlaanderen.
  Ook bieden we gratis toegang aan aan de kinderen die via de organisatie Euro-Children op vakantie komen in België.
 2. Geen honger: via de Fairtrade producten die we verkopen in ons café ontvangen boeren in ontwikkelingslanden een eerlijk loon en kunnen zij voedsel voor hun gezin kopen.
 3. Goede gezondheid en welzijn: wij promoten het drinken van kraantjeswater, scholen krijgen uitsluitend kraantjeswater als zij blijven lunchen, wij verkopen in ons café bio-producten en bieden vegetarische gerechten aan. Werknemers worden gestimuleerd om te bewegen door een fietsvergoeding te voorzien voor het werk/woonverkeer. Wij bieden wandelingen in het bos aan voor groepen en gezinnen. Zo kunnen zij tot rust komen en genieten van de natuur en ondertussen in beweging zijn.
 4. Kwaliteitsonderwijs: Hidrodoe is bijzonder leerrijk, via allerlei experimenten leren onze bezoekers over water, ze leren zo de waarde van water kennen en zullen zorgzamer naar water kijken na hun bezoek aan Hidrodoe. Op een leuke en unieke manier leer je al doende. Wij bieden zoektochten en educatief materiaal aan aan scholen en groepen. Wij geven workshops en wetenschapshows.
 5. Gendergelijkheid: bij Hidrodoe worden zowel jongens als meisjes aangespoord om te experimenteren met wetenschap en water. Ook bij het personeel is er een mix van vrouwen en mannen.
 6. Schoon water en sanitair: uiteraard is schoon water een topprioriteit voor Hidrodoe en Pidpa. Via Hidroplus steunt Pidpa ontwikkelingsprojecten die bijdragen tot de uitbouw van een duurzame watervoorziening en afvalwaterbehandeling. Elk jaar roepen we alle inwoners en gemeentebesturen van ons verzorgingsgebied en de provincie Antwerpen op om de handen in elkaar te slaan.
 7. Betaalbare en duurzame energie: Hidrodoe heeft al 7 jaar op rij het label Green Key behaald. Dit betekent o.a. dat we duurzaam omspringen met energie. Pidpa/Hidrodoe heeft een aantal zonnepanelen geplaatst om groene energie op te wekken.
 8. Eerlijk werk en economische groei: Pidpa is een betrouwbare en solide werkgever. Het personeel krijgt een eerlijke verloning en extra legale voordelen zoals fietsvergoeding en maaltijdcheques. Pidpa tracht ook een inclusieve werkgever te zijn door allerlei medewerkers aan te werven, ook mensen met een beperking of een andere nationaliteit.
 9. Industrie, innovatie en infrastructuur: bij Hidrodoe proberen we steeds innovatief te zijn en met iedereen rekening te houden als we nieuwe dingen bedenken. We houden rekening met allerlei mogelijke beperkingen, werken mee aan ‘toerisme voor autisme’.
 10. Ongelijkheid verminderen: we zijn er voor iedereen, ongeacht je geslacht, je herkomst, je geloof, beperkingen, leeftijd, … We werken zoveel mogelijk drempels weg zodat Hidrodoe voor iedereen toegankelijk is. Door mensen met minder kansen in de maatschappij extra voordelen te bieden (o.a. Vakantieparticipatie) kunnen zij zich tijdens een bezoek aan Hidrodoe voelen als alle andere mensen. Een goede mix van allerlei soorten mensen die in onze tentoonstelling samenwerken aan de experimenten zorgt voor nieuwe contacten en meer wederzijds respect.
 11. Duurzame steden en gemeenschappen: Hidrodoe werkt mee aan een duurzame stad Herentals.
 12. Verantwoorde consumptie en productie: Hidrodoe zorgt voor zo weinig mogelijk voedselverspilling door kleine porties aan te bieden in het café. Ook een goed voorraadbeheer zorgt ervoor dat er minder producten moeten worden weggegooid. We werken met Fairtrade en streekproducten. We trachten onze voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Verder helpen we aan een verantwoorde consumptie door het promoten en stimuleren van het drinken van kraantjeswater. Zodat er minder afval en vervoer van plastic flessen is.
 13. Klimaatactie: Hidrodoe sorteert alle afval, we verminderen afval door het promoten van het drinken van kraantjeswater in herbruikbare bekers, we zorgen voor een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk, we leren onze bezoekers over de plastic soup en wat ze eraan kunnen doen, we zorgen voor duurzame energie en zuinig gebruik ervan, we gebruiken regenwater om de toiletten te spoelen, het water in de tentoonstelling wordt gerecycleerd en hergebruikt, …
 14. Leven in het water: het gebruik van pesticiden en schadelijke producten is verboden, alle schoonmaakproducten worden aan strenge regels onderworpen, we vertellen aan onze bezoekers over leven in het water via onze experimenten, onze vijver met vissen wordt gezuiverd via een rietveld, we bieden wateronderzoek aan aan groepen zodat zij het leven in het water leren kennen en respecteren, we serveren geen gerechten met bedreigde vissoorten in ons café, water is voor ons heilig!
 15. Leven op het land: Hidrodoe heeft een bijenhotel en inheemse beplanting en bloemen om zo de bijen en de biodiversiteit te helpen. We gebruiken geen pesticiden. We doven ‘s avonds alle lichten zodat dieren er geen hinder van ondervinden, we beschermen en koesteren de natuur waarin Hidrodoe gelegen is. We ontraden onze bezoekers om afval op de grond te gooien.
 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten: Hidrodoe is een veilige plek. Wij zijn een publieke plek waar iedereen welkom is. We willen graag een zo’n divers mogelijk publiek aantrekken en de kans bieden om te leren over water en wetenschap of gewoon een leuke tijd te hebben.
 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken: Hidrodoe is lid van verschillende nationale en internationale netwerken om de doelstellingen van de agenda voor 2030 te kunnen bereiken. Zo zijn we o.a. lid van ECSITE (European network of science centres and museums), ASTC (Association of Science-Technology Centers), WAMU-NET (Global Network of Water Museums), Toerisme Vlaanderen, Toerisme Provincie Antwerpen, Horeca Vlaanderen, …

Samen delen we kennis en ervaringen om steeds beter en duurzamer te worden.

Meer info
www.hidrodoe.be