Het callcenter

Het callcenter maakt deel uit van de vaccinatiecampagne maar wordt door de buitenwereld vaak niet gezien. Verborgen in de kelder van het administratief centrum van Herentals vormen ze echter een belangrijke schakel in het welslagen van deze campagne. De vrijwilligers van het callcenter mogen stilaan uitkijken naar het einde van de vaccinatiecampagne, en met trots terugblikken op een drukke, maar heel interessante tijd.

Op 18 februari ging het callcenter van start. Oorspronkelijke bemanden de medewerkers van de financiële dienst van de stad Herentals het callcenter. Vanaf 15 maart werden ze versterkt met heel wat vrijwilligers, samen met extra medewerkers van andere stadsdiensten. De reden was eenvoudig: het aantal telefoontjes bleef maar toenemen.

In totaal behandelde het callcenter een 50.000 telefoongesprekken. Op de drukste dag namen ze 900 telefoontjes aan, op een gewone dag was dit tussen de 400 tot 500. Op zulke drukke momenten werkten er 6 personen tegelijk in het callcenter. Nu de vaccinatiecampagne ten einde loopt, daalt ook het aantal oproepen. Het callcenter is enkel nog in de voormiddag geopend en wordt telkens bemand door 2 vrijwilligers.

Wist je dat …

  • … het callcenter technisch volledig werd geregeld door de dienst informatica van de stad Herentals?
  • … de dienst facility van de stad tussen en na elke shift het hele callcenter ontsmet?
  • … het callcenter in de eerste golf ook al actief was als callcenter voor de huisartsenwachtpost?
  • … het callcenter bestaat uit twee lokalen in de kelder van het administratief centrum? In het ene lokaal staan zes computers, in het andere vier.
  • … de medewerkers van het callcenter elke dag een briefing kregen over nieuwe richtlijnen en beschikbare gegevens?
  • … het callcenter werkte voor de twee vaccinatiecentra in onze regio, en dus voor de inwoners van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar?

Contact:
sofie.roofthooft@herentals.be
muriel.poortmans@herentals.be