GEKORO

Ook in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven is de 21ste eeuw er één van grote uitdagingen. Aan de ene kant is er de roep om meer natuur, open ruimte, gezonde lucht en buffering van regenwater. Aan de andere kant is er de behoefte aan meer woongelegenheid, energieproductie en bedrijvigheid. Zijn die twee kanten wel te verzoenen? En zo ja: hoe?

Er is niemand die een pasklaar antwoord heeft, maar samen weten we meer dan elk apart. Daarom wil de GeKoro (de ietwat geKKe spinoff van de Gecoro) zoveel mogelijk kennis en inzichten samenbrengen om er het beste van te maken. Het best mogelijke Herentals, Noorderwijk en Morkhoven … hoe ziet dat er volgens jou uit?

Op de foto zie je Tim, Kris en Jo van de GeKoro, met de eigenaar van een gevelbank.

Contact:
https://www.facebook.com/geKoroHerentals/
https://gekoro.wixsite.com/gekoro