Femma

Ikzelf ben al ongeveer 40 jaar actief in de vrouwenbeweging Femma ( vroeger KAV) hier in Herentals maar ook op verbondelijk en nationaal vlak.

Ik ben nog coördinator van de Femmagroep Herentals en medeoprichtster van de onlangs opgerichte Femma Mixinthals.

Gedurende 12 jaar was ik beleidsvrijwilliger in het nationaal dagelijks bestuur van onze vrouwenbeweging waarvan 4 jaar als nationaal voorzitster van 2007 tot 2011. Ik heb toen mee de grote vernieuwings- en herbronningsperiode gemaakt waaruit  de naamsverandering van KAV naar Femma is gekomen.

Hoe werkte Femma in het verleden ( Femma bestaat binnenkort 100 jaar) en nu nog mee aan de SDG?

  • Emancipatie en ontvoogding van vrouwen
  • Gelijke kansen voor vrouwen in het  onderwijs, op de arbeidsmarkt, in de sociale zekerheid.
  • Werken en ijveren voor gendergelijkheid
  • Doorbreken van  stereotiepe rolpatronen en verwachtingen
  • Arbeidsherverdeling en Arbeidsduurvermindering voor iedereen
  • Evenwichtig combinatiemodel  promoten
  • Veel aandacht voor milieuvriendelijkheid en duurzaamheid
  • Transitie naar duurzame samenleving komt sterk aan bod in de huidige werking en activiteiten
  • Recent: 2 keer deelnames aan Wereldtals met organiseren van een wereldvrouwencafé met als thema : wereldwijde verbondenheid en solidariteit tussen vrouwen.

Neem eens een kijkje op de algemene website www.femma.be

Meer info
Femma Herentals
Marietje Van Wolputte
Krakelaarsveld 28, 2200 in Herentals
marietjev@hotmail.com

014 210451
0496176511