Energiesnoeiers

De Energiesnoeiers zijn mensen tewerkgesteld in de sociale economie, die worden opgeleid om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Zij kregen voordien weinig kansen op de arbeidsmarkt, maar vinden nu in de energiebesparingsniche een zinvolle job. Deze energiebesparende maatregelen worden bij voorkeur uitgevoerd bij maatschappelijk en financieel kwetsbare groepen.

Zij voeren onder meer energiescans uit. Ook isoleren zij hellende daken en zoldervloeren, en zorgen voor kosteloze begeleiding bij de sociale isolatieprojecten voor de private huurmarkt.

Contact:
https://www.energiesnoeiers.net/